Όλες οι ανέσεις σε πολύ βολικό σημείο.
Στην κορυφή της Χώρας σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές του νησιού συνδυάζοντας ξεκούραση και ηρεμία.
Εστίαση στη λεπτομέρεια και το ειλικρινές διακριτικό ενδιαφέρον για τις προσωπικές προτιμήσεις των επισκεπτών.